Ingekomen stuk van de gemeente Oostzaan

Praat mee over woonruimteverdeling

 Inwoners van gemeente Oostzaan kunnen op dinsdag 16 april meepraten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen in de gemeente tijdens een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Gemeente Oostzaan onderzoekt samen met 14 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland of er een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen in deze regio’s mogelijk is. De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen in de voorstellen voor de nieuwe verdeling.

 

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter. Na de enquête die eind januari is uitgezet, is de bijeenkomst een volgende stap om te komen tot een nieuwe woonruimteverdeling.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 16 april gaat de gemeente Oostzaan met inwoners in gesprek over de verdeling van woonruimte. De aanwezigen bespreken in groepsverband een aantal stellingen over de wijze waarop sociale huurwoningen verdeeld kunnen worden. De deur van de raadzaal gaat om 19.15 uur open. Het programma start om 19.30 uur met een welkomstwoord door wethouder Rosemarijn Dral. Vervolgens volgt een korte presentatie van de resultaten uit de enquête en een toelichting op het doel van de avond. De bijeenkomst eindigt om 21.45 uur. Aanmelden voor deze avond kan uiterlijk op donderdag 11 april via: bit.ly/BijeenkomstWoonruimteOZ (let op: de link is hoofdlettergevoelig).

Enquête

Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de gemeenten in de regio`s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 477 inwoners van Oostzaan vulden de enquête in. De uitgebreide rapportage staat op www.oostzaan.nl met als zoekterm woonruimteverdeling. De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij de bijeenkomst van 16 april. De enquête en de uitkomsten van deze avond worden meegenomen in de voorstellen voor de nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. De planning is dat de nieuwe regels eind 2019 aan de gemeenteraden in de regio worden aangeboden.