Hoge huurprijzen, lange wachtlijsten, middeninkomens die tussen wal en schip vallen omdat de sociale huursector voor ze is afgesloten en de commerciële huursector onbetaalbaar is, jongeren die nergens terecht kunnen en senioren waar geen geschikte woning voor is om naar door te stromen. De woningmarkt piept en kraakt.

Daar waar het mogelijk is zal de HVO haar stem laten horen om Oostzaanse huurwoningen te behouden voor bewoning door de leden van de WOV, dat kan niet uitsluitend maar wel nog beter. De verhouding 70% toewijzen aan leden van de WOV en niet meer dan 30% aan schrijnende situaties van buiten onze gemeente heeft nog steeds onze voorkeur. Uit de enquête die wij onlangs hebben gehouden valt ook af te leiden dat er tot veel betere doorstroming is te komen als men bereid is niet de hoofdprijs te vragen voor de nieuwe woning.

25 huurders gaf aan dit wel te zien zitten als ze van groot naar kleiner gaan, maar niet als ze dan ook van een lage naar hoge huur gaan.


Niemand wil 200 of 300 euro meer huur gaan betalen uit eigen zak voor een kleiner huis.


We kennen ook gemeentes die ‘doorstroompremies’ aanbieden, een wooncoach om de verhuizing te begeleiden (Rotterdam), zij verlagen de huursom tot het niveau van uw huidige woning, tegemoetkoming in de verhuiskosten (Amsterdam).


Nog bijna 50 huurders zeggen dat misschien of ter zijner tijd wel te willen. Hier liggen dus duidelijk kansen voor beweging in de huursector en doorstroming naar geschiktere woningen.