We kijken even buiten de grenzen van het dorp, want de woningbouwvereniging heeft natuurlijk elders vele collega’s in vergelijkbare situaties. In 127 andere gemeenten zien we een instelling zoals ook de HVO die graag zou zien bij onze WOV.  De wensen van de huurder staan daar voorop en de woningbouworganisatie wil daarbij graag advies geven.  Zij wil u graag de mogelijkheid geven om van uw huis uw thuis te maken. Een plek waar u zich prettig voelt en die naar uw eigen smaak is ingedeeld. Dat kan, maar als u veranderplannen heeft, meldt het ons, want wij kunnen u adviseren en vertellen u dan meteen welke gevolgen er zijn voor het onderhoud en renovatie.


Waar hebben we het 
eigenlijk over? 

•Wanden verwijderen
•Aan- en uitbouwen 
•Bijgebouwen en overkappingen 
•Dakkapel
•Dakraam 

•Erf- en perceelafscheiding
•Vloeren 

•Keuken verbouwen
•Trap plaatsen

•Rolluik, zonwering en screen 
•Sanitair 
•Schotel en antenne aanbrengen

Soms wil je het anders

De HVO vindt het heel normaal dat een huurder aan de huiseigenaar vraagt of hij/zij een verandering mag aanbrengen. Het huis is immers niet van jou, maar van de verhuurder.

Wie is daarna verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als u de verandering heeft aangebracht, zijn eventuele onderhouds- en herstelkosten altijd voor uw rekening.
Ook moet u de aanpassing op basis van de herbouwwaarde verzekeren tegen brand- storm- en ontploffingsrisico. Verder bent u er verantwoordelijk voor dat wij het onderhoud aan de woning veilig kunnen uitvoeren.

Denk hierbij aan schilderwerk en het vervangen van goten. Uw voorziening mag deze onderhoudswerkzaamheden niet hinderen.

Als dat wel het geval is, kunnen wij extra kosten bij u in rekening brengen.

Voorbeeld uit de praktijk elders
Een bewoner wil graag op professionele wijze een rolluik (laten) aanbrengen aan de buitenzijde van de slaapkamer en vraagt dat netjes aan bij de verhuurder. De huurders zijn bereid de kosten daarvan zelf te dragen. Vanwege onregelmatigheidsdiensten willen zij de straatgeluiden en het daglicht zo veel mogelijk weren. Ook de temperatuur of overgevoeligheid voor geluid kan een rol spelen.

De toestemming wordt niet geweigerd omdat verhuurbaarheid, noch dalende waarde van de woning in het geding is. De woningbouwvereniging wijst er echter wel op dat:

•U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van uw rolluik, zonwering of screen.
•Verzeker uw rolluik, zonwering of screen via uw inboedelverzekering.
Een rolluik, zonwering of screen is een tijdelijke veranderingen. Als u de woning verlaat, moet u uw rolluik, zonwering of screen dus verwijderen, tenzij de nieuwe bewoner de verandering en het onderhoud accepteert.