Project omschrijving

Afgelopen woensdagavond 15 mei 2019 hielden wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering HVO. Blij verrast waren we met de opkomst van onze huurders op deze, door verplaatst voetbal bedreigde, avond over belangrijke onderwerpen. Het verslag van deze avond mag u op korte termijn tegemoet zien.

 

Op uitnodiging van de HVO sprak een deskundige van de woonbond voor de pauze over de VERDUURZAMING in het algemeen (we komen immers allemaal aan de beurt) en voor de Doktersbuurt in het bijzonder. Met name de doorberekeningen zijn natuurlijk voor ons van groot belang.
WAT gaat het kosten en WIE gaat dat betalen ???

 De gemiddelde doorrekening ziet er gunstig uit, uiteindelijk zouden huur-, service- en energiekosten na de verbouwing lager uitvallen, dan worden we er dus 10-15 euro beter van.
Geen wijk of buurt is echter hetzelfde en geen huurder gemiddeld, dus voor de Doktersbuurt moet dat nog wel goed worden nagerekend, was zijn advies en daar zal de HVO dan ook zeker op aandringen. Het allerliefst zien we een garantie(fonds) zodat het voor een huurder NOOIT kan tegenvallen.

Na de pauze zijn de resultaten van de enquête, die de HVO onder de huurders heeft gehouden, met de zaal besproken. Meer dan een kwart van alle huurders heeft onze vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dat is een heel goed resultaat en we gaan dat nog zeker met u delen.

Bij de schaarste van mogelijkheden om een (groter) huis te vinden, werden wij aangenaam verrast door de duidelijke bereidheid van vele Oostzaanse huurders om hun nu te grote huis te willen verruilen voor een kleinere woning, MITS dat niet leidt tot een hogere huur. Hier valt nog veel te winnen.