Project omschrijving

Op de avond dat Ajax kampioen van Nederland werd, hield Huurdersvereniging Oostzaan(HVO)  haar jaarlijkse ledenvergadering. Ondanks de wedstrijd was de opkomst goed.  HVO had een uitgebreide agenda gemaakt met veel onderwerpen die de Oostzaanse huurders aangaan.

Gevolgen van verduurzaming
Woningbouwvereniging Oostzaan heeft bijvoorbeeld het voornemen om de huurwoningen in Oostzaan te gaan verduurzamen. Dat is een groot project met veel gevolgen voor de bewoners. Veel huurders hebben hier vragen over en ook HVO heeft de nodig vraagtekens gezet bij de plannen. Daarom was de landelijke Woonbond uitgenodigd om uitleg te geven over de plannen.

Na een algemene inleiding over de diverse vormen van verduurzamen werd er ingezoomd op de plannen voor het eerste project in de Doktersbuurt. Volgens de Jaap van Leeuwen, energiedeskundige van de Woonbond, lijkt het erop dat de plannen van de WOV financieel gunstig zijn voor de huurders. Wel zijn er veel vragen over de mogelijke overlast die de verbouwing kan opleveren. Projecten in de nabije omgeving laten zien dat het niet altijd goed gaat. Aan de WOV is het nu om de zorgen bij de bewoners weg te halen en met goed onderbouwde plannen te komen. HVO zal daarbij de vinger aan de pols houden en waar nodig WOV advies geven.

Bouwen aan de HVO
Na de pauze stond de bijeenkomst in het teken van de opbouw van de huurdersvereniging. In 2019 bestaat HVO 30 jaar en de bestuursleden zijn hard bezig om de vereniging klaar te maken om er nog 30 jaar tegen aan te kunnen. En om nog 30 jaar de belangen van de Oostzaanse huurders te behartigen. Afgelopen periode is er door HVO een enquête gehouden waardoor HVO meer en meer inzicht krijgt in de wensen van de leden. Daarnaast is er een gloednieuwe website en gaat HVO actief worden op Facebook.
HVO groeit en niet alleen online. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Lize Boshoven en Ed Renkema. Daarnaast werd Wendy Fidder herbenoemd. Vanuit het bestuur kwam de oproep aan de aanwezigen en de leden om actief te worden voor de huurdersvereniging. Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het dorp en HVO ziet graag meer mensen actief worden. Zodat samen kan worden gebouwd aan prettig huren in Oostzaan.