Project omschrijving

Inmiddels is er ook de mogelijkheid om eventuele wensen of probleempjes betrekking hebbende op de sociale huurwoningen in Oostzaan voor te leggen aan de Huurdersvereniging Oostzaan. Hiervoor heeft de HVO weer een “spreekuur” ingesteld, onze mensen gaan na afspraak met u rond de tafel zitten.

U kunt een gesprek aan vragen via ons email adres info@huurdersverenigingoostzaan.nl of per briefje aan HVO, Jac. Corneliszstraat 13 te 1511 BM Oostzaan waarna wij met u contact op zullen nemen voor een afspraak. Wel willen wij u erop wijzen dat de HVO geen klachtencommissie is. Met klachten over uw huurwoning of woonomgeving kunt u bij de verhuurder resp. gemeente terecht. Als u er met hen niet uitkomt kunt u de HVO om advies vragen middels dit spreekuur.

Voor meer informatie over HVO zie onze website https://huurdersverenigingoostzaan.nl