Project omschrijving

Complex 2 ––  62 huizen (1952)

Het woningbestand van de WOV is opgebouwd uit complexen. Elk complex heeft zijn eigen nummer en bestaat uit straten en huisnummers.
In dit complex start de verduurzaming van de WOV woningen, zie start

Straat Huisnummer Postcode
Burg Teerstraat

Dr R v d Loeffstraat
Dr Scharffstraat
Dr Scharffstraat
Dr Boomstraat
Dr Boomstraat
Dr de Boerstraat
Dr Snijderstraat
Dr Snijderstraat

38 t/m 44

17-19-25 t/m 33
21 t/m 31
18 t/m 26
1 t/m 21
2 t/m 8
2 t/m 32
1 t/m 7
2 t/m 10

1511 BS

1511 VL
1511 VA
1511 VB
1511 VC
1511 VD
1511 VH
1511 VJ
1511 VJ

Deze woningen staan voornamelijk in de zogenoemde doktersbuurt, deze wijk is in de vijftiger jaren gebouwd, vier woningen zijn echter nog een uitbreiding van complex 1 – Burg Teerstraat