Actieve huurders uit Utrecht zijn een petitie gestart tegen de oplopende belastingdruk bij woningcorporaties. Huurdersvereniging Oostzaan (HVO)  ondersteunt deze petitie en hoopt dat ook u als huurder zich hierin kunt vinden en zult ondertekenen.

Door een stapeling van belastingmaatregelen zijn corporaties miljarden kwijt aan belastingen. Dat zorgt er voor dat de huurprijzen zijn gestegen, en er veel minder geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw en renovatie.

De verhuurderheffing is een belasting die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, oplopend tot 3 miljard euro. Deze heffing leidt tot hogere huurprijzen en minder investeringen in nieuwbouw en woningverbetering. De optelsom van de verhuurderheffing en belastingen staat inmiddels gelijk aan vier maanden huur.

De verhuurderheffing is een ramp gebleken voor de sociale huursector aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Huurders kunnen de huur vaak amper opbrengen. De huurprijzen moeten omlaag, en er moet gebouwd worden om woningzoekenden aan een onderdak te helpen.

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en daar is inmiddels dus een derde heffing, de “Anti Tax Avoidance Directive” (ATAD), bijgekomen. ‘Corporaties moeten bouwen, verduurzamen en de huren betaalbaar houden. Het kabinet stelt ze voor een onmogelijke opgave door de sector tegelijkertijd uit te knijpen.

Teken de petitie op:
https://petities.nl/petitions/huurdersheffingen-de-wereld-uit-te-beginnen-met-de-atad?locale=nl

Nog geen HVO lid? Alle huurders in Oostzaan kunnen lid worden van HVO. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Stuur een brief naar: HVO, Jacob Corneliszstraat 13, 1511 BM Oostzaan of e-mail naar info@huurdersverenigingoostzaan.nl. Zie voor meer HVO-nieuws onze website: https://huurdersverenigingoostzaan.nl