Huurdersvereniging Oostzaan (HVO)
Woningverhuurders moeten gecontroleerd worden, dit is vastgelegd in allerlei wetten. Zij hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te oefenen.

Wat is de HVO?
HVO is een belangenvereniging van en voor huurders die in Oostzaan de belangen van alle huurders behartigt. De HVO laat zich adviseren, bijstaan en voorlichten door de Woonbond, dat is onze grote broer. Bij de HVO kunt u terecht met uw vragen en ideeën. En u kunt actief meewerken om veranderingen tot stand te brengen. De wet zegt dat verhuurders hun huurders actief moeten betrekken bij het beleid, daar staat de HVO helemaal achter!
Bij de HVO is de huurder het uitgangspunt bij alles wat de HVO doet. Overleg met huurders vindt de HVO van het grootste belang, wij stimuleren en ondersteunen dan ook uw betrokkenheid.
Wij zijn ook gesprekspartner bij de prestatieafspraken tussen de gemeente Oostzaan en verhuurders in Oostzaan.  Het overleg met verhuurders en de gemeente Oostzaan is gebaseerd op de rechten en plichten van betrokken partijen.
Via ons heeft u, als huurder, inspraak bij zaken als het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, servicekostenbeleid. De HVO stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie daar om vraagt. Allemaal zaken die rechtstreeks uw portemonnee raken.

Geen geschillencommissie
Voor de duidelijkheid, de HVO is geen klachtencommissie. Met klachten over uw huurwoning of woonomgeving kunt u bij uw verhuurder respectievelijk de gemeente terecht. Als u er met hen niet uitkomt, dan kunt u de HVO om advies of hulp vragen.


Lid worden!!!

Alle huurders in Oostzaan kunnen lid worden van de HVO. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden, het is dus gratis.

Stuur een e-mail naar: info@huurdersverenigingoostzaan.nl

of stuur een brief naar:
HVO    Jacob Corneliszstraat 13    1511 BM Oostzaan