Afgelopen dinsdagavond 15 januari 2019 vond er overleg plaats tussen het bestuur van de WOV en vertegenwoordigers van de Adviesraad en HVO. In de ALV van vorig voorjaar (2018) stelde het bestuur van de WOV aan de leden voor om het huurreglement dd 21-01-2017 goed te keuren. Dat is niet gebeurd omdat er afgesproken werd dat de daarin opgenomen veranderingen eerst besproken zou worden met AR / HVO.
Voordat wij ons gaan bezighouden met de details bespreken wij eerst de hoofdlijnen.

De Missie > WOV wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verwoord dat wij voor een brede groep van klanten op eigentijdse wijze zorg dragen voor hun wensen op het gebied van wonen, woonomgeving en aan wonen gerelateerde diensten en producten.

De HVO onderschrijft dit graag maar willen het ook in de praktijk zien toegepast en het nieuwe Huurreglement is daar (nog) niet een goed voorbeeld van.
In een door ALLE partijen onderschreven uitgangspunt heeft de wetgever, in het Burgerlijk Wetboek, artikel 215 en 216, vastgelegd hoe we het juridisch regelen, als we zelf veranderingen willen aanbrengen in ons huis.

In gewoon Nederlands staat daar:
Het mag, tenzij het huis daarna niet meer te verhuren is, of als het huis daardoor minder waard wordt.

De HVO vindt het heel normaal dat een huurder aan de huiseigenaar vraagt of hij/zij een verandering mag aanbrengen. Het huis is immers niet van jou, maar van de verhuurder.

Wij vinden het NIET gewoon dat de verhuurder dan niet reageert op dat verzoek (we zien daar echter wel een verbetering in komen in het recente verleden) of weigert toestemming te verlenen terwijl dat van de wet wel moet (ook dat zien we gelukkig kenteren).

Voorbeeld uit de praktijk
Een nieuwe bewoner wil graag op professionele wijze een zwevende toilet laten aanbrengen in de badruimte en vraagt dat netjes aan bij de verhuurder. De huurders zijn bereid de kosten daarvan zelf te dragen.

De toestemming wordt niet langer geweigerd omdat zonneklaar is dat verhuurbaarheid, noch dalende waarde van de woning in het geding is. Als argument werd eerder naar voren gebracht dat het de kosten van het onderhoud zou verhogen.

Daarin is echter voorzien in een modelafspraak onderhoud voor gevallen zoals deze. In een volgend artikel laten we u zien hoe dat eruit ziet.