In januari 2019 vond er overleg plaats tussen het bestuur van de WOV en vertegenwoordigers van de Adviesraad en HVO. In de ALV van vorig voorjaar (2018) stelde het bestuur van de WOV aan de leden voor om het huurreglement dd 21-01-2017 goed te keuren. Dat is niet gebeurd omdat er afgesproken werd dat de daarin opgenomen veranderingen eerst besproken zou worden met AR / HVO.
Voordat wij ons gaan bezighouden met de details bespreken wij eerst de hoofdlijnen.

De Missie van de WOV > Zij wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verwoord dat wij voor een brede groep van klanten op eigentijdse wijze zorg dragen voor hun wensen op het gebied van wonen, woonomgeving en aan wonen gerelateerde diensten en producten.

De HVO onderschrijft dit graag maar willen het ook in de praktijk zien toegepast en het nieuwe Huurreglement is daar (nog) niet een goed voorbeeld van.

nl.freeimages.com

In het huurreglement dat wij kenden stond:
Het is huurder niet toegestaan dieren te huisvesten als deze onevenredig veel overlast veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan lawaai, stank, gevaar voor ziekten of zelfs gevaar voor de omgeving.

De WOV wil dit veranderen in:
Het is huurder niet toegestaan vee en/of pluimvee te houden en /of meer dan twee
honden – katten te huisvesten.

Het maakt, naar onze mening, niet uit of u last heeft van één, van drie of meer dieren. Uw dieren mogen geen overlast bezorgen en daarom pleiten wij voor het weghalen van de aantallen. De WOV komt in de problemen omdat ze moet ingrijpen als iemand 3 katten rapporteert waar niemand last van heeft.