Gisteren diende het hoger beroep van een huurder versus de Belastingdienst. Over een schadevergoeding voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. De huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Schade

Vorig jaar oordeelde de rechter dat de huurder hierdoor schade had geleden en de Belastingdienst daarom een schadevergoeding moest betalen.
De Belastingdienst ging in Hoger beroep tegen de uitspraak.

De huurster deed dat ook, in verband met een verkeerde berekening van de geleden schade.

De uitspraak van het hoger beroep wordt verwacht op
woensdag 22 mei.