OOSTZAAN – Ook al was het prachtig weer en begonnen de zomervakanties, toch heeft de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) niet stil gezeten. Na de algemene ledenvergadering (ALV) van 14 mei heeft het bestuur van de HVO zich met volle kracht ingezet om via maandelijkse en tussentijdse vergaderingen de HVO weer vol in de steigers te zetten.

Zo heeft de HVO via de Kompas regiokrant de leden kunnen attenderen op de mogelijkheid op terugvordering van de extra huurverhoging in de periode 2013 tot en met 2016 bij de Belastingdienst. Hier is door menig huurder gebruik van gemaakt en hierbij heeft de HVO ook menig huurder kunnen helpen. Tevens zijn er ook al diverse gesprekken geweest met de Woningbouwvereniging Oostzaan (WOV), onder andere over zaken als de zogenaamde ‘zelf aangebrachte voorzieningen’, de transparantie rondom de toewijzingen van huurwoningen, het lidmaatschap van de WOV en meer.

In de bestuursvergaderingen zijn tevens diverse onderwerpen die nog verder uitgewerkt dienen te worden waarna er vol tegenaan gegaan kan worden, zoals het huishoudelijk reglement, huurreglement, buurtvertegenwoordigers, communicatie naar de leden van de HVO, een enquête onder de huurders in Oostzaan en verdere zaken die aandacht verdienen. Om de leden op de hoogte te houden van haar activiteiten verwijst de HVO de huurders graag naar haar website hvoostzaan.wordpress.com. Dat de HVO-bestuurders dat niet alleen kunnen zal duidelijk zijn en daarom vraagt de HVO nogmaals om steun van de leden die zich willen inzetten als contactpersoon voor hun buurt. Deze contactpersonen kennen de mensen uit hun buurt en horen uit eerste hand waar zich eventuele problemen voordoen. Zij kunnen dit dan meteen doorspelen naar de HVO, die dan binnen haar mogelijkheden tracht het probleem op te lossen. Aanmeldingen neemt de HVO graag aan op haar mailadres: huurdersverenigingoostzaan@gmail.com of per brief: HVO, p/a Jac. Corneliszstraat 5, 1511 BN Oostzaan. De HVO zal dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Artikel geplaatst op dinsdag 28 augustus 2018 – 12:46 Kompas/Rodi