Deze huizen werden ooit speciaal voor grote gezinnen gebouwd, inmiddels zijn ze allemaal vervangen

OOSTZAAN – Goed nieuws voor AOW’ers en grote gezinnen met vier of meer personen. AOW-ontvangers die in een sociale huurwoning zitten en die te veel inkomen hebben volgens de wet inkomensafhankelijke huur hoeven geen extra huurverhoging te betalen. Dat geldt ook voor grote gezinnen.

Was het huishoudinkomen 42.436 euro of minder in 2017? Dan mag de huur van het huis sinds 1 januari 2019 hooguit 4,1% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2019.

Was het huishoudinkomen 42.436 euro of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat het huishouden uit maximaal drie personen? Dan mag de huur hooguit 5,6% omhoog.

Gaat de huur meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) omhoog? Dan moet de verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat het huishoudinkomen van  2017 hoger was dan 42.436 euro.

De hogere huurverhoging geldt niet voor:
* Huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
* Huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit vier of meer personen. Voor deze huishoudens mag de huur dus maximaal 4,1% omhoog.

Alle huurders in Oostzaan kunnen lid worden van Huurdersvereniging Oostzaan (HVO).
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie info@huurdersverenigingoostzaan.nl of per brief naar HVO, Jacob Corneliszstraat 13, 1511 BM Oostzaan. Zie voor meer HVO-nieuws https://huurdersverenigingoostzaan.nl.

Rodi artikel geplaatst op woensdag 23 januari 2019 – 10:59