Moet ik mijn verhuurder ook aansprakelijk stellen?

De modelbrief aan de Belastingdienst is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter Den Haag  op 26 april 2018. Die oordeelde dat de Belastingdienst schadeplichtig was voor de periode juli 2013 tot en met maart 2016. De rechter heeft zich nog niet uitgesproken over de schadeplichtigheid van verhuurders. De Woonbond is nog in afwachting van uitspraken in twee lopende rechtszaken, waarbij een verhuurder is gedagvaard.

Wilt u die uitspraken niet afwachten? Dan staat het u natuurlijk vrij om ook uw verhuurder alvast schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de schade die u door inkomensafhankelijke huurverhogingen hebt geleden.  Als u dat wilt kunt uw verhuurder ook meteen verzoeken de huurprijs te corrigeren naar de huurprijs die u gehad zou hebben als u geen extra huurverhogingen had gekregen. Op verzoek van huurders heeft de Woonbond een extra modelbrief opgesteld voor aansprakelijk stellen verhuurder, en een alternatief rekenmodel waarmee u kunt uitrekenen wat uw huurprijs geweest zou zijn als u geen extra, inkomensafhankelijke huurverhogingen had gekregen. U kunt deze documenten hieronder downloaden.

Wel heeft de HVO zijn bedenkingen tegen de in de laatste alinea geplaatste tekst, waarbij de verhuurder wordt verzocht de correcte kale huurprijs te herstellen. De HVO denkt dat dit een probleem voor de huurder kan betekenen, mocht de uitspraak negatief uitvallen. Dan zou de verhuurder, als zij al akkoord zijn gegaan met het verzoek,  het “te weinig” berekende huurbedrag onmiddellijk kunnen opvragen, eventueel met rente. De HVO adviseert dan ook deze zin weg te laten.

Extra downloads

Om die berekening te kunnen uitvoeren heeft u nodig:
de percentages verhoging van 2016 t/m 2015 (zie eerdere berichten) en de percentages na 2015 en die zetten we nog even hier

  1. Huurverhoging per 1 juli 2016
    Inkomens        < 34.678                    inflatie + 1,5% = 2,1%
    34.678 – 44.360                    inflatie + 2%    = 2,6%
    > 44.360                     inflatie + 4%    = 4,6%.
      2. Huurverhoging per 1 juli 2017
Inkomen onder           € 40.349.00                                                                1%
Inkomen boven           € 40.349.00   huurprijs onder  €635,05 pm         3%
Inkomen  boven          € 40.349.00   huurprijs boven € 635,05 pm         1%
Voor woningen met een huurprijs van  en boven     € 710,68 pm         0%
Voor complex 17   (Dr Boomstraat)                                                              0%3. Huurverhoging per 1 juli 2018
Inkomen onder           € 40.349.00                                                                  0%
Inkomen boven           € 40.349.00   huurprijs onder     €500,00 pm       5,4%
Inkomen  boven          € 40.349.00   huurprijs € 501,00-€600,00 pm       3,9%
Inkomen  boven          € 40.349.00   huurprijs € 601,00-€710,68 pm       2,5%
Vrije sector valt hier buiten

Mocht u er niet uitkomen, kunt u ons vragen om u terzijde te staan.
Stuur dan een verzoekje naar huurderverenigingoostzaan@gmail.com