Geacht Bestuur WOV,

Inmiddels zijn de gemeentelijke belastingaanslagen rondgestuurd en menig huurder is van zijn stoel gevallen bij de vaststelling van de WOZ-waarde van hun huurwoning. Bijgekomen van de schrik kunnen de huurders opgelucht constateren dat de WOZ-waarde geen invloed heeft op de gemeentelijke heffingen die de huurders hebben ontvangen. Echter voor de eigenaren van woningen, dus ook de Oostzaanse Woningbouw Vereniging (WOV) betekent dit dat er een behoorlijke verhoging, van de WOZ-waarden en dus aanslagen, van de in haar bezit zijnde woningen is.

Door de Huurdervereniging Oostzaan (HVO) is bij enige huurders gevraagd of zij de WOZ-waarde van het door hun gehuurde wilden opgeven. Diverse huurders hebben dit gedaan en de HVO constateert hieruit dat er verhogingen zijn doorgevoerd die in de ogen van de HVO nogal exorbitant zijn.

Enkele voorbeelden:

Gemiddelde waardestijging de voorgaande 3 jaar was rond de 0,5 %, dit jaar zijn de waardestijgingen voor zover de HVO bekend tussen de 12 en 18%.
Voor het taxatieverslag van Posthoornstraat 4 (waarde 216.000) wordt als geselecteerde vergelijkbare verkopen de volgende eengezinswoningen vermeld:
Anemoonstraat 15 (waarde 281.000), Leertouwerstraat 9 (waarde 250.000) en Dahliasingel 61 (waarde 251.000).
Dit zijn echter woningen met o.a. eigen garage, 4 resp. 5 kamers en veel grotere inhoud. Staan dus niet in verhouding met Posthoornstraat 4

De HVO is dan ook van mening dat er bij de waarde taxatie de nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden en niet berust op de ware grootte en inhoud van de woningen. De geconstateerde stijgingen WOZ worden o.a. gebaseerd op de verkoop van woningen die vaak niet in verhouding staan met de aangeslagen huurwoningen.

De HVO wil dan ook graag van de WOV vernemen wat het standpunt van de WOV is m.b.t. de opgelegde WOZ-aanslagen en of zij bezwaar aantekent tegen de opgelegde WOZ-aanslagen op grond van:

*             De waarde van de objecten zijn, ten opzichte van de vorige waarden te veel gestegen.
*             De objecten zijn vaak niet te vergelijken met de referentiewoningen in het taxatieverslag.
*             De op het taxatieverslag vermelde gegevens zijn vaak niet juist.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Huurdersvereniging Oostzaan HVO


Lid worden!!! 

Alle huurders in Oostzaan kunnen lid worden van de HVO.
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden, het is dus gratis.

Stuur een e-mail naar: info@huurdersverenigingoostzaan.nl

of stuur een brief naar:
HVO    Jacob Corneliszstraat 13    1511 BM Oostzaan