Oostzaan- Via Kompas heeft de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) u laten weten dat er een mogelijkheid is om een terugvordering op de extra huurverhogingen (zgn. gluurverhoging) in de periode 2013 tot en met 2016 te verkrijgen. Inmiddels heeft de belastingdienst tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep aangetekend.

Aangezien er nogal veel vragen van huurders bij de Nederlandse Woonbond binnen kwamen over de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft de Woonbond een uitgebreid en begrijpelijk artikel op haar website geplaatst (https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/rechtszaak-gluurverhoging/veelgestelde-vragen-gluurclaim).

In genoemd artikel wordt de huurder geadviseerd om niet alleen de belastingdienst aansprakelijk te stellen maar ook de woningcorporatie resp. vereniging. Hiervoor heeft de Woonbond een modelbrief opgesteld die u via het betreffende artikel kunt downloaden. Mocht u die mogelijkheid niet hebben, geef dit even door aan de Huurdersvereniging Oostzaan p/a Jacob Corneliszstraat 5, 1511 BN Oostzaan en de HVO zorgt er voor dat u de modelbrief ontvangt of laat het ons liever nog per e-mail weten via huurdersverenigingoostzaan@gmail.com.

Canva-deel
Wel heeft de HVO zijn bedenkingen tegen de in de laatste alinea geplaatste tekst, waarbij de verhuurder wordt verzocht de correcte kale huurprijs te herstellen. De HVO denkt dat dit een probleem voor de huurder kan betekenen mocht de uitspraak negatief uitvallen. Dan zou de verhuurder, als zij al akkoord zijn gegaan met het verzoek,  het “te weinig” berekende huurbedrag onmiddellijk kunnen opvragen eventueel met rente. De HVO adviseert dan ook deze zin weg te laten.

Nu de vakantieperiodes achter de rug zijn, is de HVO weer op volle kracht de zaken op een rijtje aan het zetten en kunnen we u ook meedelen dat er weer een mogelijkheid is om in een persoonlijk gesprek eventuele vragen, die u vooraf schriftelijk stelt, te beantwoorden (huurdersverenigingoostzaan@gmail.com) schrijven mag natuurlijk ook.  Hierbij is het mogelijk dat als de klacht of vraag door meerdere huurders gesteld wordt  b.v. over de “gluurverhoging” dat  dit groepsgewijze besproken zal worden.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat klachten die te maken hebben met nalatig handelen van de betreffende corporatie door de Klachtencommissie (zie website van uw corporatie) behandeld zal worden en de HVO hier pas een rol kan spelen als er klachten zijn die meerdere huurders betreffen.

Graag verwijst de HVO u ook naar haar eigen website https://hvoostzaan.wordpress.com waar de huurder op de hoogte wordt gehouden over de lopende activiteiten van de HVO.