Huurders van een woning besteden gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen aan wonen

‘De gemiddelde woonquote [woonlasten] voor huurders is sinds 2015 gestabiliseerd, maar ligt nog steeds veel te hoog. Dit laat zien dat betaalbaarheid van het huren politiek veel meer prioriteit moet krijgen.’ Dat kan bijvoorbeeld door de verhuurderheffing, die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, af te schaffen. ‘Het is absurd dat armere huurders via hun verhuurder miljarden aan extra belasting betalen, terwijl de minister van Financiën een overschot van 11 miljard euro boekt.’ volgens woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Al eerder heeft de HVO erop aangedrongen dat de verhuurdersheffing nu eindelijk eens wordt afgeschaft. De WOV krijgt daardoor meer financiële ruimte om aan de woningen te besteden.