Huurdersvereniging Oostzaan: Stop de verhuurdersheffing!

In de gemeenteraad van Wormerland is op 26 februari een motie aangenomen die het college maant om bij het rijk aan te geven dat de  verhuurdersheffing afgeschaft moet worden. Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) roept de gemeenteraad van Oostzaan op om een dezelfde motie aan te nemen.

Steve Smit, voorzitter HVO: “De verhuurdersheffing is een extra belasting die opgelegd is door het kabinet. Twee tot drie maanden huur gaan per jaar direct naar het rijk toe en komen niet ten goede aan woningbouw, onderhoud of de verlaging van huren. Dit is onacceptabel! Huurders hebben het vaak al moeilijk om de huur op te brengen en dan graait het rijk ook nog even in de portemonnee van de woningbouwvereniging!”

De verhuurdersheffing is ooit tijdens de economische crisis in het leven geroepen, maar loopt in 2018 al op tot een bedrag van 2 miljard euro. Smit: “De WOV staat voor een grote uitdaging om woningen leefbaar te houden en te verduurzamen. Het kan dan toch niet zo zijn dat het door huurders opgebrachte geld verdwijnt. De gemeente Wormerland laat zien achter de huurders en de woningbouwcorporaties te staan. Ik hoop dat de raadsleden in Oostzaan dit ook gaan doen!”